Infoserwis > Edukacja
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Rekrutacja do zgierskich gimnazjów 2015/2016 - do 31.03.2015 r.
W marcu 2015 r. trwa nabór uczniów do klas pierwszych zgierskich gimnazjów.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2015-03-27 11:28

Rekrutacja do przedszkoli - 09.03.-20.03.2015 r.
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że od dnia 9 marca 2015 r. rozpocznie się rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 10, 11, 12 w Zgierzu i potrwa do 20 marca 2015 r.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2015-02-26 09:21

Zajęcia świetlicowe w okresie ferii zimowych 2015 organizowane przez Gminę Miasto Zgierz
Zgłoszenia przyjmowane będą osobiście w placówkach realizujących zajęcia w terminie od 13 stycznia do 20 stycznia 2015 roku  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2015-01-13 15:32

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że można ubiegać się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2014-08-29 12:09

"Wyprawka szkolna" na rok szkolny 2014/2015
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że rodziny w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz rodziny wychowujące uczniów niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2014-08-22 10:34

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - postępowanie uzupełniające
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2014/2015.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2014-05-05 08:55

Rekrutacja do miejskich przedszkoli 2014/2015 - do 18.03.2014 r.
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że od dnia 3 marca 2014 r. rozpocznie się rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 10, 11, 12 w Zgierzu i potrwa do 18 marca 2014 r.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2014-02-26 15:53

Rekrutacja do zgierskich gimnazjów 2014/2015 - do 31.03.2014 r.
W marcu 2014 r. trwa nabór uczniów do klas pierwszych zgierskich gimnazjów.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2014-02-18 11:35

Kontynuuacja edukacji przedszkolnej - deklaracja
Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2014-02-11 15:47

Stypendium szkolne - składanie wniosków do 15.10.2013 r.
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że 15 października 2013 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, o które mogą ubiegać się słuchacze kolegiów.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2013-10-01 10:41

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2013/2014
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2013-09-02 09:51

Zakup podręczników - pomoc finansowa
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że rodziny w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz rodziny wychowujące uczniów niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2013/2014.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2013-07-25 10:19

Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 (przedszkola i oddziały przedszkolne)
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że od dnia 1 marca 2013 r. rozpocznie się rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 10, 11, 12 w Zgierzu i potrwa do 31 marca 2013 r.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2013-03-01 06:48

Zapisy na zajęcia feryjne w szkołach
Wydział Zdrowia Spraw Społecznych i Młodzieży informuje, że od dnia 23 stycznia 2013 r do dnia 4 lutego 2013 r. prowadzone będą zapisy na zajęcia feryjne finansowane z środków budżetowych miasta Zgierza w następujących placówkach oświatowych:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2013-01-22 15:36

Stypendia szkolne dla słuchaczy kolegiów
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że 15 października 2012 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, o które mogą ubiegać się słuchacze kolegiów. Aby otrzymać stypendium szkolne słuchacz kolegium musi być mieszkańcem Zgierza, a dochód przypadający na jednego członka jego rodziny nie może przekraczać 456 zł.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2012-09-26 15:00

Zmiana kryterium dochodowego - stypendia szkolne
1 października 2012 roku ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego. Dotychczas obowiązujące kryterium 351 zł zostanie podwyższone do 456 zł.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2012-09-26 13:17

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2012/2013
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2012/2013. Stypendium to przeznaczone jest na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Zgierza, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Aby otrzymać pomoc dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie ucznia nie może przekraczać kwoty 351 zł netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2012-08-31 15:10

Pomoc finansowa na zakup podręczników
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że rodziny w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz rodziny wychowujące uczniów niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2012-07-12 14:04

Biblioteczka Oświaty Samorządowej
Informujemy, że w ramach projektu systemowego "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, zespół projektowy UW przygotował Biblioteczkę Oświaty Samorządowej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2012-06-12 10:50

Rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - rok szkolny 2012/2013
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2012-02-29 14:34

Konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2012-02-29 13:14

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - rok szkolny 2012/2013
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2012-02-20 18:52

"Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla szkół w świetle zmian dokumentów programowych"
Spotkanie informacyjne skierowane jest do przedstawicieli szkół i placówek oświatowych oraz organów prowadzących szkoły zawodowe i podstawowe z terenu całego województwa łódzkiego.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2012-02-20 14:16

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej w Gimnazjum nr 2 (22.02.-16.03.2012 r.)
Terminarz rekrutacji do Klasy Dwujęzycznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgierzu (ul. 3 Maja 46a, tel. 42 716 26 76) na rok szkolny 2012/2013:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2012-02-15 14:04

Nagrody i odznaczenia dla nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 27 zgierskich nauczycieli zostało odznaczonych bądź nagrodzonych za swoją pracę.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2011-10-24 09:39

Pomoc materialna - rok szkolny 2011/2012
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2011/2012.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2011-08-04 15:58

Zakup podręczników - pomoc finansowa
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że rodziny w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz rodziny wychowujące uczniów niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2011/2012.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2011-07-20 14:20

Dyżury wakacyjne w przedszkolach miejskich
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że w bieżącym roku szkolnym będą obowiązywały dyżury wakacyjne w niżej wymienionych placówkach:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2011-06-22 16:04

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie Zgierza
Nowe przepisy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 przewidują daleko idące zmiany w dotychczasowym systemie tej opieki, wprowadzając wiele nowych możliwości i form sprawowania opieki nad małymi dziećmi.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2011-04-27 09:36

Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 8, Szkole Podstawowej nr 10, Miejskim Przedszkolu nr 8.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2011-04-21 11:47

[ << następne ]
--- strona 2 z 3 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: