Infoserwis > Przetargi, Konkursy
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 10 i 17 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędą się przetargi na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu, ul. Chemików i ul. Sokołowska 4a.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-08-30 18:29

Ogłoszenie o przetargu - zbycie lokalu mieszkalnego
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 5 października 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomościach wspólnych położonego w Zgierzu, ul. Dubois 29 m. 19.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-08-30 18:26

Ogłoszenie o przetargu - dostawy wapna palonego mielonego
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Sukcesywne dostawy wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego do higienizacji osadu ściekowego”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-08-24 15:23

Ogłoszenie o przetargu - remont obiektów na terenie oczyszczalni
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Remont obiektów nr 3.6, 4.6 i 5.1.3 na terenie oczyszczalni ścieków w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-08-22 11:28

Konkurs ofert - wykonanie prac badawczych i opracowanie koncepcji dotyczącej możliwości utrzymania dobrego stanu wód w miejscu kąpieliskowym
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95 - 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16 OGŁASZA KONKURS OFERT NA: "Wykonanie prac badawczych i opracowanie koncepcji dotyczącej możliwości utrzymania dobrego stanu wód w miejscu kąpieliskowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Malinka" w Zgierzu".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-08-13 14:55

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 17 września 2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu, przy ul. Wiejskiej 32 i 34.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-07-31 17:21

Ogłoszenie o zamiarze podjęcia przez Gminę Miasto Zgierz negocjacji z Towarzystwami Ubezpieczeń Wzajemnych
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza zamiar podjęcia negocjacji z towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych mających na celu wybór ubezpieczyciela dla Gminy Miasto Zgierz, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. na lata 2019-2021.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-07-23 15:34

Konkurs ofert - przebudowa ulicy Jedlickiej w Zgierzu
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95 - 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16 ogłasza konkurs ofert na przebudowę ulicy Jedlickiej w Zgierzu (na odcinku od posesji nr 90a w kierunku zachodnich granic miasta).  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-07-18 15:09

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 12 września 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, odbędzie się przetarg na sprzedaż udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu, przy ul. Łódzkiej 22.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-07-16 16:03

Ogłoszenia o przetargach - zbycie lokali mieszkalnych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 14 września 2018 r. w godz. 11:00 - 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędą się przetargi na zbycie nw. lokali mieszkalnych:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-07-10 15:03

Ogłoszenie o przetargach - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 12 września 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu, ul. Łódzka 63.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-06-19 17:23

Ogłoszenie o przetargach - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 10 września 2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 4-6 i ul. Sieradzkiej 1A, 1B, 3A, składającej się z 7 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 8041 m2, stanowiących jedną całość gospodarczą.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-06-12 17:52

Konkurs ofert - plac zabaw i rekreacji
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 4 czerwca 2018 r. ogłasza konkurs ofert na realizację postępowania pn. "Aktywnie i rodzinnie na Karpackiej w Zgierzu - Plac zabaw i rekreacji - Budżet Obywatelski".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-06-04 16:11

Ogloszenie o aukcji - sprzedaż systemu drukująco - skanująco - kopiującego
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza aukcję na sprzedaż systemu drukująco - skanująco - kopiującego Oce model TC5 500 A0.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-06-01 12:14

Ogłoszenie o przetargu - zakup i sukcesywne dostawy materiałów budowlanych i instalacyjnych
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Zakup i sukcesywne dostawy materiałów budowlanych i instalacyjnych” .  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-23 15:55

Ogłoszenie o przetargach - zbycie nieruchomości gruntowych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, odbędzie się: IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu, przy ul. Wiejskiej 32 i 34.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-22 14:03

Konkurs ofert - modernizacja, doposażenie i rozbudowa placu zabaw
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 21 maja 2018 r. ogłasza konkurs ofert na realizację postępowania pn. "Modernizacja, doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy ul. Podgórnej 1/3 w Zgierzu – Budżet Obywatelski".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-21 15:57

Ogłoszenie o przetargu - budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: "Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy Targowej w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-16 17:02

Ogłoszenie o przetargach - zbycie lokali mieszkalnych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniach 20-22 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędą się przetargi na zbycie lokali mieszkalnych.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-16 16:53

Ogłoszenie o przetargu - prace remontowe dachu i kominów
Prace remontowe dachu i kominów na budynku mieszkalnym przy ul. Rembowskiego 18A  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-14 16:35

Ogłoszenie o przetargu - prace remontowe dachu i kominów
Prace remontowe dachu i kominów na budynku mieszkalnym przy ul. Aleksandrowskiej 21  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-14 16:35

Ogłoszenie o przetargu - prace remontowe dachu i kominów
Prace remontowe dachu i kominów na budynku mieszkalnym przy ul. Piątkowskiej 47  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-14 16:34

Ogłoszenie o przetargu - montaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: "Montaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych metodą bezwykopową”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-10 18:15

Ogłoszenie o przetargach - zbycie nieruchomości gruntowych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 6 czerwca 2018 r. w godz. 10:00 - 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędą się przetargi ustne na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu, przy ul. Łódzkiej 61A i 63.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-02 11:25

Zaproszenie do złożenia oferty - przeprowadzenie prelekcji i wykonanie oraz kolportaż materiałów informacyjnych
Prezydent Miasta Zgierza zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie prelekcji i wykonanie oraz kolportaż materiałów informacyjnych na temat „Termy zgierskie i bogactwo mieszkańców - korzyści płynące dla mieszkańców z wykorzystania lokalnych zasobów geotermalnych znajdujących się pod Zgierzem".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-26 13:48

Konkurs ofert - opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 23 kwietnia 2018 r. ogłasza konkurs ofert na opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej w ramach projektu pn. "Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz", w ramach Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 dla Gminy Miasto Zgierz  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-24 09:27

Ogłoszenie o przetargu - roboty remontowe
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 19 kwietnia 2018 r. ogłasza konkurs ofert na roboty remontowe w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa, w Wydziale Organizacyjnym w budynku Urzędu Miasta Zgierza pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zgierzu, ul. 1 Maja 5  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-20 14:36

Konkurs ofert - opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 11 kwietnia 2018 r. ogłasza konkurs ofert na opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej w ramach projektu pn. "Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz", w ramach Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 dla Gminy Miasto Zgierz  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-11 14:53

Ogłoszenie o przetargu - budowa kanalizacji sanitarnej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zagadkowej w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-06 10:38

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: " "Budowę sieci wodociągowej w ul. Miodowej w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-03-27 13:05

[ << następne ]
--- strona 2 z 22 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: