Infoserwis > Przetargi, Konkursy
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Konkurs ofert- Opracowanie bilansu energetycznego układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z koncepcją budowy podstacji trakcyjnej dla potrzeb przebudowy linii tramwajowej
Zamawiający Gmina Miasto Zgierz, 95-100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16 ogłasza konkurs ofert na: Opracowanie bilansu energetycznego układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z koncepcją budowy podstacji trakcyjnej dla potrzeb przebudowy linii tramwajowej w ramach zadania pt.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-01-25 14:47

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 1 marca 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych wraz z udziałami w wysokości 1/5 w prawie własności działek oznaczonych nr ewid. 192/12 i 192/18, stanowiących drogę wewnętrzną Zgierz: ul. Dolna 38, 38A, 38B, 38C, 38D. ul. Dolna 38  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-01-21 15:39

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 6 lutego 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Kamiennej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-12-28 13:32

Ogłoszenie o przetargu - odbiór nieczystości płynnych
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg na odbiór nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników na ścieki znajdujących się na terenie posesji wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Miasto Zgierz.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-12-20 15:32

Ogłoszenie o przetargu - modernizacja kanałów sanitarnych
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Modernizację kanałów sanitarnych metodą rękawa w ulicach: Dubois, Cezaka, Długa w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-12-18 16:41

Ogłoszenie o przetargu - dostawa koparki kołowej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Dostawę koparki kołowej fabrycznie nowej lub pokazowej”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-12-18 16:40

Konkurs ofert - konserwacja latarni gazowych
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95 - 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16 ogłasza konkurs ofert na konserwację latarni gazowych położonych przy ul. Rembowskiego i ul. Narutowicza w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-12-12 15:36

Konkursy ofert - realizacja zadań publicznych
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-12-07 15:24

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych wraz z udziałami w wysokości 1/5 w prawie własności działek oznaczonych nr ewid. 192/12 i 192/18, stanowiących drogę wewnętrzną: Zgierz, ul. Dolna 38, ul. Dolna 38A, ul. Dolna 38B, ul. Dolna 38C, ul. Dolna 38D.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-11-19 15:21

Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy"
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu - prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-11-16 14:44

Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - udzielanie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 16 listopada 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, na udzielanie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, w formie bezpłatnej jadłodajni na terenie miasta Zgierza.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-11-16 11:40

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83n, oznaczonej nr ewid. 274/25.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-11-14 14:58

Ogłoszenie o przetargu - dostawy energii elektrycznej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Dostawy energii elektrycznej dla obiektów Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-10-23 15:35

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej (8041 m2)
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 4-6 i ul. Sieradzkiej 1A, 1B, 3A, składającej się z 7 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 8041 m2, stanowiących jedną całość gospodarczą.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-09-24 15:51

Wydzierżawienie miejsc handlowych w okresie: od 29 października 2018 r. do 4 listopada 2018 r.
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 12 października 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, PI. Jana Pawła II Nr 16,odbędzie się przetarg na wydzierżawienie w okresie: od 29 października 2018 r. do 4 listopada 2018 r. części działek położonych w Zgierzu, przy ul.: Targowej 11, ul. Piotra Skargi 23, ul.Konstantynowskiej 65-69.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-08-31 14:22

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 10 i 17 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędą się przetargi na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu, ul. Chemików i ul. Sokołowska 4a.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-08-30 18:29

Ogłoszenie o przetargu - zbycie lokalu mieszkalnego
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 5 października 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomościach wspólnych położonego w Zgierzu, ul. Dubois 29 m. 19.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-08-30 18:26

Ogłoszenie o przetargu - dostawy wapna palonego mielonego
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Sukcesywne dostawy wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego do higienizacji osadu ściekowego”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-08-24 15:23

Ogłoszenie o przetargu - remont obiektów na terenie oczyszczalni
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Remont obiektów nr 3.6, 4.6 i 5.1.3 na terenie oczyszczalni ścieków w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-08-22 11:28

Konkurs ofert - wykonanie prac badawczych i opracowanie koncepcji dotyczącej możliwości utrzymania dobrego stanu wód w miejscu kąpieliskowym
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95 - 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16 OGŁASZA KONKURS OFERT NA: "Wykonanie prac badawczych i opracowanie koncepcji dotyczącej możliwości utrzymania dobrego stanu wód w miejscu kąpieliskowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Malinka" w Zgierzu".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-08-13 14:55

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 17 września 2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu, przy ul. Wiejskiej 32 i 34.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-07-31 17:21

Ogłoszenie o zamiarze podjęcia przez Gminę Miasto Zgierz negocjacji z Towarzystwami Ubezpieczeń Wzajemnych
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza zamiar podjęcia negocjacji z towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych mających na celu wybór ubezpieczyciela dla Gminy Miasto Zgierz, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. na lata 2019-2021.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-07-23 15:34

Konkurs ofert - przebudowa ulicy Jedlickiej w Zgierzu
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95 - 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16 ogłasza konkurs ofert na przebudowę ulicy Jedlickiej w Zgierzu (na odcinku od posesji nr 90a w kierunku zachodnich granic miasta).  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-07-18 15:09

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 12 września 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, odbędzie się przetarg na sprzedaż udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu, przy ul. Łódzkiej 22.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-07-16 16:03

Ogłoszenia o przetargach - zbycie lokali mieszkalnych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 14 września 2018 r. w godz. 11:00 - 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędą się przetargi na zbycie nw. lokali mieszkalnych:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-07-10 15:03

Ogłoszenie o przetargach - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 12 września 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu, ul. Łódzka 63.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-06-19 17:23

Ogłoszenie o przetargach - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 10 września 2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 4-6 i ul. Sieradzkiej 1A, 1B, 3A, składającej się z 7 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 8041 m2, stanowiących jedną całość gospodarczą.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-06-12 17:52

Konkurs ofert - plac zabaw i rekreacji
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 4 czerwca 2018 r. ogłasza konkurs ofert na realizację postępowania pn. "Aktywnie i rodzinnie na Karpackiej w Zgierzu - Plac zabaw i rekreacji - Budżet Obywatelski".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-06-04 16:11

Ogloszenie o aukcji - sprzedaż systemu drukująco - skanująco - kopiującego
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza aukcję na sprzedaż systemu drukująco - skanująco - kopiującego Oce model TC5 500 A0.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-06-01 12:14

Ogłoszenie o przetargu - zakup i sukcesywne dostawy materiałów budowlanych i instalacyjnych
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Zakup i sukcesywne dostawy materiałów budowlanych i instalacyjnych” .  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-23 15:55

[ << następne ]
--- strona 2 z 23 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: