Infoserwis > Ogłoszenia
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Ogłoszenia komornicze | Ogłoszenia sądowe | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Posiedzenie Rady Osiedla Rudunki w Zgierzu
W dniu 11 czerwca 2018 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Fijałkowskiego 2 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-25 11:05

Posiedzenie Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu
W dniu 06 czerwca 2018 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Miasta Zgierza Plac Jana Pawła II 16 (sala 110) w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-24 14:15

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultrury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Zgierza
W dniu 04 czerwca 2018r., o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) w sali 114 odbędzie się posiedzenie Komisji.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-24 10:01

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RMZ
W dniu 29 maja 2018 r. o godz. 8.30 w Urzędzie Miasta Zgierza (sala 110) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-23 15:07

L sesja Rady Miasta Zgierza - 29.05.2018 r.
29 maja 2018 r. o godz. 10:00 w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się L sesja Rady Miasta Zgierza.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-22 17:12

Posiedzenie Komisji Statutowo - Prawnej RMZ
W dniu 28 maja br., o godz. 15:45, w pok. 109 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-22 07:59

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej - Zachód
Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach od 30 maja 2018 roku do 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, ul Jana Pawła II. 95-100 Zgierz w godzinach pracy urzędu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-18 16:38

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RMZ
W dniu 25 maja br., o godz. 15:00, odbędzie się posiedzenie Komisji. Posiedzenie rozpocznie się przy ul. Leśmiana 1 w Zgierzu (basen). Po dokonaniu wizji lokalnej dalsza część posiedzenia odbędzie się w sali 110 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16)  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-17 13:24

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ
W dniu 28 maja br., o godz. 16:00, w sali 110 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-17 13:18

Posiedzenie Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu- 23.05.2018 r.
W dniu 23 maja 2018 r. o godzinie 17:30 w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Parzęczewskiej 38, blok nr 3 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-17 12:05

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich - 24.05.2018 r.
W dniu 24 maja br., o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Zgierza, sala 114 odbędzie się posiedzenie Komisji.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-17 12:00

Posiedzenie Komisji Inicjatyw Gospodarczych - 24.05.2018 r.
W dniu 24 maja 2018r. o godz. 16.30 w Urzędzie Miasta Zgierza, sala 114 odbędzie się posiedzenie Komisji  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-17 12:00

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - 23.05.2018 r.
W dniu 23 maja 2018r., o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) w sali 110 odbędzie się posiedzenie Komisji.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-10 10:29

XLIX sesja Rady Miasta Zgierza - 14.05.2018 r.
14 maja 2018 r. o godz. 10:00 w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się XLIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zgierza.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-09 16:17

Zgłaszanie szkód po nawałnicy/gradobiciu
Prezydent Miasta Zgierza zarządzeniem Nr 177/VII/2018 powołał Komisję ds. szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy, jaka przeszła przez teren Gminy Miasto Zgierz w dniu 3 maja 2018 r.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-04 16:31

Posiedzenie Rady Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu
W dniu 10 maja (czwartek) 2018 r. w siedzibie Rady przy ul. Chełmskiej 75 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-04 12:39

Posiedzenie Rady Osiedla Nowe MIasto w Zgierzu
w dniu 8 maja o godz. 17.15 w siedzibie Rady przy ul. Dubois 15 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-26 15:11

XLVIII sesja Rady Miasta Zgierza - 25.04.2018 r.
25 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się XLVIII sesja Rady Miasta Zgierza.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-18 16:20

Posiedzenie Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu
W dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Miasta Zgierza Plac Jana Pawła II 16 (sala 110) w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-16 14:07

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich - 19.04.2018 r.
W dniu 19 kwietnia br., o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Zgierza, sala 110 odbędzie się posiedzenie Komisji.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-12 11:35

Posiedzenie Komisji Inicjatyw Gospodarczych - 19.04.2018 r.
W dniu 19 kwietnia 2018r o godz. 16.30 w Urzędzie Miasta Zgierza, sala 110 odbędzie się posiedzenie Komisji  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-12 11:32

Posiedzenie Komisji Satutowo - Prawnej RMZ
W dniu 23 kwietnia br., o godz. 15:45, w pok. 109 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-11 10:39

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ
W dniu 24 kwietnia br., o godz. 16:00, w sali 110 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-11 10:37

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RMZ
W dniu 23 kwietnia br., o godz. 16:00, w sali 110 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-11 10:33

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - 18.04.2018 r.
W dniu 18 kwietnia br., o godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 odbędzie się posiedzenie Komisji.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-09 09:51

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozstawieniu wyciągu służącego do uprawiania narciarstwa wodnego oraz wakeboardu na akwenie wodnym MOSiR "Malinka" w Zgierzu
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że z wniosku z dnia 28.02.2018r. Pana Pawła Kowalskiego reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Kuncewicz - Jurek, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 16.02.2018r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozstawieniu wyciągu służącego do uprawiania narciarstwa wodnego oraz wakeboardu na akwenie wodnym MOSiR "Malinka" w Zgierzu, planowanego do realizacji na działce 3/13 obręb 124 w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-06 13:22

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przestrzeni inwestycyjnej "Droga do Wolności" w Zgierzu
Wyłożenie nastąpi w dniach od 17 kwietnia 2018 roku do 7 maja 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Zgierzu, Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16, pok. 224, w godzinach od 9:00 do 15:00.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-06 11:18

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Aleksandrowskiej - Północ oraz ulicy Grotnickiej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów niżej wymienionych planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-06 11:15

XLVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zgierza - 09.04.2018 r.
9 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się XLVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zgierza.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-05 13:43

Posiedzenie Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz w Zgierzu
Informuję, iż w dniu 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Ozorkowskiej 68/70 w Zgierzu odbędzie się IV posiedzenie Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-03 11:10

--- strona 1 z 109 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: