Infoserwis > Aktualności
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Termin opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 31.05.2020 r.
Termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-04-30 09:55

Od 25.05.2020 r. osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Zgierz na wniosek mieszkańca
Od 25.05.2020 r. Urząd Miasta Zgierza będzie obsługiwał klientów w ograniczonym zakresie.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-22 14:59

Techniczna organizacja posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza
Prezydent Miasta Zgierza informuje Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza, że należy każdorazowo uzgadniać ten fakt z Biurem Rady Miasta Zgierza.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-22 15:21

XXI Sesja Rady Miasta Zgierza - 28.05.2020
Sesja będzie się składać z dwóch części: Część I - od godziny 10.00 odbędzie się w systemie zdalnym Część II - od godz. 15.00 odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16 w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-21 16:06

Komunikat dot. zajęć w zgierskich szkołach
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznymi GIS, MZ i MEN dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz szkół podstawowych, Prezydent Miasta Zgierza w uzgodnieniu z dyrektorami podjął decyzję o przywróceniu od dnia 25 maja 2020 r.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-20 13:09

Demontaż torów linii tramwajowej
Rozpoczął się demontaż szyn na odcinku od Helenówka do Kuraka. Prace odbywają się na pasie obok jezdni, więc ruch nie został zakłócony.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-18 14:37

Ponowne uruchomienie żłobka
Po analizie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. oraz stopnia przygotowania żłobka, Prezydent Miasta Zgierza w uzgodnieniu z dyrektorem placówki podjął decyzję o ponownym otwarciu Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu z dniem 25 maja 2020 r. Ze względów organizacyjnych i sanitarnych żłobek zapewnia 36 miejsc i liczba ta może ulec zmianie.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-18 13:46

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują o planowanych zmianach organizacji ruchu drogowego w następstwie realizowanych kolejowych projektów inwestycyjnych na terenie Miasta Zgierza.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-15 12:03

Raport o stanie Gminy Miasto Zgierz (debata z udziałem mieszkańców)
Data publikacji: 2020-05-15 09:17

Targowisko miejskie czynne również dla handlu przemysłowego i chemicznego od 13.05.2020 r.
Od dnia 13 maja 2020 otwieramy Targowisko Miejskie "Mój rynek" w Zgierzu również dla handlu przemysłowego i chemicznego.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-12 15:58

Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego
Ministerstwo Cyfryzacji wdrożyło e-usługę umożliwiającą wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Do tej pory skorzystało z niej ponad 110 tysięcy osób.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-12 12:01

Od 9 maja otwarty PSZOK
Od soboty, 9 maja 2020 r. będzie czynny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w Zgierzu przy ul. Barlickiego 3a.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-08 11:11

Targowisko miejskie czynne od soboty
Targowisko Miejskie “Mój rynek” w Zgierzu zostaje otwarte od 2 maja 2020 r. dla handlu rolniczego i sadowniczego z ustalonymi tymczasowymi zasadami jego funkcjonowania w czasie pandemii.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-04-30 12:17

Tymczasowy profil zaufany - już jest!
W związku z pandemią koronawirusa ogranicz wizytę w urzędzie i skorzystaj z kolejnej formy umożliwiającej załatwienie spraw urzędowych online.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-04-24 11:15

Brak zagrożenia radiologicznego
Wobec licznych zapytań przekazujemy informację Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, że na terenie kraju brak jest jakiegokolwiek zagrożenia radiologicznego – zarówno jeśli chodzi o instytut w Świerku jak i pożary na Ukrainie.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-04-18 13:39

Utrudnienia w ruchu
Data publikacji: 2020-04-16 15:30

Pojemniki na odzież nieczynne
Data publikacji: 2020-04-14 14:00

Okoliczni rolnicy będą mogli sprzedawać w wyznaczonych miejscach w Zgierzu (aktualizacja miejsc)
Mimo zamkniętego, z powodu epidemii, targowiska miejskiego, okoliczni rolnicy będą mogli sprzedawać w Zgierzu płody rolne!  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-04-03 20:02

Komunikat PUP: Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierz ogłasza od dnia 02.04.2020 r. do odwołania nabór wniosków na udzielenie niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających 1-9 osób) przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-04-03 15:17

Informacja w sprawie metody ustalenia opłaty i stawki za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01 kwietnia 2020 roku w zabudowie wielolokalowej
Data publikacji: 2020-04-03 10:27

OBWIESZCZENIE w sprawie zmiany wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01 kwietnia 2020 roku w zabudowie jednorodzinnej
Data publikacji: 2020-04-03 10:25

Koronawirus SARS-CoV-2 a jakość wody pitnej
Data publikacji: 2020-04-02 15:02

Dużury Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - telefonicznie
W związku z koniecznością wprowadzenia działań prewencyjnych mających na celu minimalizację zagrożenia spowodowanego przez koronawirusa CODVID – 19 w Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu od dnia 1 kwietnia 2020 roku do odwołania pełni dyżury telefoniczne  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-04-02 14:02

Komunikat w sprawie wniosków CEiDG
Data publikacji: 2020-03-26 14:34

Kolejny etap robót na ul. Długiej od 26.03.2020 r.
Uprzejmie zawiadamiamy, że od dnia 26.03.2020r. planowane jest rozpoczęcie robót na kolejnym odcinku ul. Długiej  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-03-25 15:28

Aplikacja "Kwarantanna domowa"
Data publikacji: 2020-03-25 13:33

Platforma do kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej
Data publikacji: 2020-03-25 11:29

Złóż wniosek w CEIDG bez wychodzenia z domu
Data publikacji: 2020-03-25 10:49

Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Zgierza 24.03.2020 godz. 20:00
24 marca 2020 r. o godz. 20.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-03-24 17:08

Odwołanie przetargów na zbycie lokali mieszkalnych
Prezydent Miasta Zgierza odwołuje przetargi na zbycie lokali mieszkalnych ustalone na dzień 25.03.2020 r.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-03-24 16:08

--- strona 1 z 43 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: