Infoserwis > Edukacja
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

WYPRAWKA SZKOLNA 2018 - komunikat dla rodziców
dotyczący udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „WYPRAWKA SZKOLNA 2018”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-09-21 11:35

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 28 lutego 2018 r.
Komunikat z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-02-06 16:02

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019
Prezydent Miasta Zgierza określił terminy postępowań rekrutacyjnych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2018/2019.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-26 15:11

Stypendium szkolne
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza przypomina, że do 15 września 2017 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-09-13 13:29

Komunikat da rodziców - wyprawka szkolna
Komunikat dotyczący udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-09-08 12:48

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-03-22 10:25

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - terminy
Komunikat z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-03-14 15:36

Podstawowa kwota dotacji na rok 2017 dla placówek oświatowych
Urząd Miasta Zgierza informuje o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-02-24 09:15

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół i przedszkoli
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuję o dokumentach określających kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-02-22 13:02

Zgierskie szkoły po reformie
Od 1 września 2017 roku w Zgierzu obowiązywać będzie nowa siatka szkół, związane jest to z reformą oświaty likwidującą gimnazja. Jest już gotowy projekt dostosowujący zgierskie placówki do nowego ustroju szkolnego.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-02-16 15:29

Do 15.04.2017 r. zostaną określone terminy postępowań rekrutacyjnych na rok szkolny 2017/2018
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-02-06 15:23

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach - rok szkolny 2016/2017
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 będą obowiązywały dyżury wakacyjne w niżej wymienionych placówkach (dla dzieci, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli miejskich):  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-01-23 12:14

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym - do 15.09.2016 r.
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza przypomina, że w roku szkolnym 2016/2017 istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2016-09-07 13:24

"Wyprawka szkolna" - udzielanie pomocy finansowej na zakup podręczników na rok szkolny 2016/2017
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że rodziny wychowujące uczniów niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2016/2017.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2016-08-03 10:00

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli 2016/2017
W dniach od 10 maja 2016 r. do 16 maja 2016 r. odbędzie się postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2016/2017.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2016-05-05 15:39

Nabór do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2016/2017
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że 8 marca 2016 roku rozpocznie się nabór elektroniczny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2016/2017.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2016-02-29 10:05

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że Prezydent Miasta Zgierza ustalił harmonogramy czynności w postępowaniach rekrutacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2016-01-28 15:02

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że w bieżącym roku szkolnym będą obowiązywały dyżury wakacyjne w niżej wymienionych placówkach:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2016-01-15 14:11

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2015/2016.
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza przypomina o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2015/2016.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2015-09-09 10:16

"Wyprawka szkolna" - pomoc finansowa na zakup podręczników
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że rodziny w trudniej sytuacji materialnej i życiowej oraz rodziny wychowujące uczniów niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2015/2016 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2015-07-31 11:37

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że wnioski w postępowaniu uzupełniającym do rekrutacji można składać w dniach od 18 do 25 maja 2015 r.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2015-05-12 12:34

Komunikat Wydziału Edukacji i Młodzieży
dot. drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2015-03-27 13:46

Rekrutacja do zgierskich gimnazjów 2015/2016 - do 31.03.2015 r.
W marcu 2015 r. trwa nabór uczniów do klas pierwszych zgierskich gimnazjów.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2015-03-27 11:28

Rekrutacja do przedszkoli - 09.03.-20.03.2015 r.
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że od dnia 9 marca 2015 r. rozpocznie się rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 10, 11, 12 w Zgierzu i potrwa do 20 marca 2015 r.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2015-02-26 09:21

Zajęcia świetlicowe w okresie ferii zimowych 2015 organizowane przez Gminę Miasto Zgierz
Zgłoszenia przyjmowane będą osobiście w placówkach realizujących zajęcia w terminie od 13 stycznia do 20 stycznia 2015 roku  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2015-01-13 15:32

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że można ubiegać się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2014-08-29 12:09

"Wyprawka szkolna" na rok szkolny 2014/2015
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że rodziny w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz rodziny wychowujące uczniów niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2014-08-22 10:34

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - postępowanie uzupełniające
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2014/2015.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2014-05-05 08:55

Rekrutacja do miejskich przedszkoli 2014/2015 - do 18.03.2014 r.
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że od dnia 3 marca 2014 r. rozpocznie się rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 10, 11, 12 w Zgierzu i potrwa do 18 marca 2014 r.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2014-02-26 15:53

Rekrutacja do zgierskich gimnazjów 2014/2015 - do 31.03.2014 r.
W marcu 2014 r. trwa nabór uczniów do klas pierwszych zgierskich gimnazjów.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2014-02-18 11:35

--- strona 1 z 2 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: