Infoserwis > Przetargi, Konkursy
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Budowę sieci wodociągowej w ulicy Kontrewers w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-15 10:44

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodniczej w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-15 10:43

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 14 marca 2019 r. ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu .  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-14 17:36

Ogłoszenie o przetargu - miejsca handlowe
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na wydzierżawienie od 10 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. miejsc handlowych położonych na częściach następujących działek o nr ewidencyjnych: nr 24 w obr. 128, nr 55/1, nr 55/4 w obr. 129, nr 467/2 w obr. 126, nr 383/1 w obr. 129, nr 367/19 w obr. 129, nr 266 w obr. 129, nr 305/5 w obr. 122.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-11 11:11

Ogłoszenie o przetargu - sukcesywne dostawy piasku i ziemi ogrodniczej oraz świadczenie usług transportowych
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Sukcesywne dostawy piasku i ziemi ogrodniczej oraz świadczenie usług transportowych związanych z bieżącą eksploatacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz prowadzonymi pracami inwestycyjnymi”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-05 14:33

Ogłoszenie o przetargu - sukcesywne dostawy piasku i ziemi ogrodniczej oraz świadczenie usług transportowych
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Sukcesywne dostawy piasku i ziemi ogrodniczej oraz świadczenie usług transportowych związanych z bieżącą eksploatacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz prowadzonymi pracami inwestycyjnymi”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-05 14:33

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 29 marca 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewid. działki 29/1, położonej w 128 obrębie miasta Zgierza przy ul. Długiej 9A.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-02-20 14:26

Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza (wynik)
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2019 roku w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza przez organizacje pozarządowe.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-02-04 09:04

Konkurs ofert- Opracowanie bilansu energetycznego układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z koncepcją budowy podstacji trakcyjnej dla potrzeb przebudowy linii tramwajowej
Zamawiający Gmina Miasto Zgierz, 95-100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16 ogłasza konkurs ofert na: Opracowanie bilansu energetycznego układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z koncepcją budowy podstacji trakcyjnej dla potrzeb przebudowy linii tramwajowej w ramach zadania pt.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-01-25 14:47

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 1 marca 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych wraz z udziałami w wysokości 1/5 w prawie własności działek oznaczonych nr ewid. 192/12 i 192/18, stanowiących drogę wewnętrzną Zgierz: ul. Dolna 38, 38A, 38B, 38C, 38D. ul. Dolna 38  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-01-21 15:39

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 6 lutego 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Kamiennej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-12-28 13:32

Ogłoszenie o przetargu - odbiór nieczystości płynnych
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg na odbiór nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników na ścieki znajdujących się na terenie posesji wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Miasto Zgierz.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-12-20 15:32

Ogłoszenie o przetargu - modernizacja kanałów sanitarnych
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Modernizację kanałów sanitarnych metodą rękawa w ulicach: Dubois, Cezaka, Długa w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-12-18 16:41

Ogłoszenie o przetargu - dostawa koparki kołowej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Dostawę koparki kołowej fabrycznie nowej lub pokazowej”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-12-18 16:40

Konkurs ofert - konserwacja latarni gazowych
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95 - 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16 ogłasza konkurs ofert na konserwację latarni gazowych położonych przy ul. Rembowskiego i ul. Narutowicza w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-12-12 15:36

Konkursy ofert - realizacja zadań publicznych
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-12-07 15:24

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych wraz z udziałami w wysokości 1/5 w prawie własności działek oznaczonych nr ewid. 192/12 i 192/18, stanowiących drogę wewnętrzną: Zgierz, ul. Dolna 38, ul. Dolna 38A, ul. Dolna 38B, ul. Dolna 38C, ul. Dolna 38D.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-11-19 15:21

Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy"
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu - prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-11-16 14:44

Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - udzielanie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 16 listopada 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, na udzielanie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, w formie bezpłatnej jadłodajni na terenie miasta Zgierza.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-11-16 11:40

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83n, oznaczonej nr ewid. 274/25.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-11-14 14:58

Ogłoszenie o przetargu - dostawy energii elektrycznej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Dostawy energii elektrycznej dla obiektów Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-10-23 15:35

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej (8041 m2)
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 4-6 i ul. Sieradzkiej 1A, 1B, 3A, składającej się z 7 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 8041 m2, stanowiących jedną całość gospodarczą.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-09-24 15:51

Wydzierżawienie miejsc handlowych w okresie: od 29 października 2018 r. do 4 listopada 2018 r.
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 12 października 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, PI. Jana Pawła II Nr 16,odbędzie się przetarg na wydzierżawienie w okresie: od 29 października 2018 r. do 4 listopada 2018 r. części działek położonych w Zgierzu, przy ul.: Targowej 11, ul. Piotra Skargi 23, ul.Konstantynowskiej 65-69.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-08-31 14:22

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 10 i 17 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędą się przetargi na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu, ul. Chemików i ul. Sokołowska 4a.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-08-30 18:29

Ogłoszenie o przetargu - zbycie lokalu mieszkalnego
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 5 października 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomościach wspólnych położonego w Zgierzu, ul. Dubois 29 m. 19.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-08-30 18:26

Ogłoszenie o przetargu - dostawy wapna palonego mielonego
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Sukcesywne dostawy wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego do higienizacji osadu ściekowego”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-08-24 15:23

Ogłoszenie o przetargu - remont obiektów na terenie oczyszczalni
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Remont obiektów nr 3.6, 4.6 i 5.1.3 na terenie oczyszczalni ścieków w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-08-22 11:28

Konkurs ofert - wykonanie prac badawczych i opracowanie koncepcji dotyczącej możliwości utrzymania dobrego stanu wód w miejscu kąpieliskowym
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95 - 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16 OGŁASZA KONKURS OFERT NA: "Wykonanie prac badawczych i opracowanie koncepcji dotyczącej możliwości utrzymania dobrego stanu wód w miejscu kąpieliskowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Malinka" w Zgierzu".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-08-13 14:55

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 17 września 2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu, przy ul. Wiejskiej 32 i 34.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-07-31 17:21

Ogłoszenie o zamiarze podjęcia przez Gminę Miasto Zgierz negocjacji z Towarzystwami Ubezpieczeń Wzajemnych
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza zamiar podjęcia negocjacji z towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych mających na celu wybór ubezpieczyciela dla Gminy Miasto Zgierz, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. na lata 2019-2021.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-07-23 15:34

--- strona 1 z 22 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: