Infoserwis > Przetargi, Konkursy
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Ogłoszenie o przetargu - zbycie lokali mieszkalnych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 18 września 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Zgierzu przy ul. Baczyńskiego 1 m. 7, ul. Łódzkiej 88 m. 45, ul. Dąbrowskiego 8 m. 18.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-10 15:58

Ogłoszenie o przetargu - najem miejskiego boksu garażowego
Ogłoszenia o przetargu na najem miejskiego boksu garażowego, położonego w Zgierzu przy ul. Dubois 18.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-09 12:21

Konkurs ofert - wykonanie remontu pomieszczenia hangaru pod urządzenia do obsługi monitoringu
Gmina Miasto Zgierz ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu pomieszczenia hangaru pod urządzenia do obsługi monitoringu zlokalizowanego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka" w Zgierzu  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-04 15:24

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie analizy technicznej mostu tramwajowego
Miejskie Usługi Komunikacyjne, 95-100 Zgierz, plac Jana Kilińskiego 7 zapraszają do składania ofert na "Opracowanie analizy technicznej mostu tramwajowego".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-06-28 16:00

Ogłoszenie o przetargu - zakup i sukcesywne dostawy kruszywa
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: "Zakup i sukcesywne dostawy kruszywa do odtwarzania nawierzchni drogowych".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-06-27 14:20

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 9 września 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niżej opisanej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 4-6 i ul. Sieradzkiej 1A, 1B, 3A, składającej się z 7 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 8041 m2, stanowiących jedną całość gospodarczą.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-06-21 09:32

Ogłoszenie o przetargu - najem miejskiego boksu garażowego (odstąpienie od przetargu - nowy termin)
MPGM sp. z o.o. informuje, że odstępuje od przetargu. Nowy termin 24.07.2019 r. Ogłoszenia o przetargu na najem miejskiego boksu garażowego, położonego w Zgierzu przy ul. Dubois 18.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-06-14 14:50

Zaproszenie do złożenia oferty - wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Miasto Zgierz
Prezydent Miasta Zgierz działając na podstawie § 1 uchwały Nr IX/98/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, poz. 2215, z 2019 r. poz. 53, poz. 730), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Miasto Zgierz.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-06-03 16:08

Konkurs ofert - budowa oświetlenia ul. Świętojańska i Różana
Termin realizacji 23.08.2019  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-31 14:59

Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych
Wydzierżawienie na okres 25 lat nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 599/1 o powierzchni 3497 m2, i 599/2 o powierzchni 5 m2 położonych w 125 obrębie miasta Zgierza przy ulicy T. Boya-Żeleńskiego, z przeznaczeniem pod budowę pawilonu handlowo-usługowego, obiektów i urządzeń z nim związanych oraz parkingu dla potrzeb prowadzenia działalności handlowo - usługowej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-31 14:39

Konkurs ofert - Doposażenie boiska na Kasztanowej - Budżet Obywatelski
Gmina Miasto Zgierz ogłasza konkurs ofert na doposażenie boiska na ulicy Kasztanowej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-27 11:26

Ogłoszenie o przetargu - remont dachów i kominów pl. Jana Pawła II 18
Remont dachu i kominów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości przy ul. Plac Jana Pawła II 18 w Zgierzu  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-15 09:16

Ogłoszenie o przetargu - remont dachów i kominów pl. Jana Pawła II 17
Remont dachu i kominów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości przy ul. Plac Jana Pawła II 17 w Zgierzu  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-15 09:09

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych wraz z udziałami w wysokości 1/5 w prawie własności działek oznaczonych nr ewid. 192/12 i 192/18, stanowiących drogę wewnętrzną: ul. Dolna 38 ul. Dolna 38A ul. Dolna 38B ul. Dolna 38C ul. Dolna 38D  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-30 08:13

Konkurs ofert - budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego
Gmina Miasto Zgierz ogłasza konkurs ofert na "Budowę ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ulicy Podleśnej 1 - Budżet Obywatelski".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-23 16:03

Ogłoszenie o przetargu - dostawa nowego samochodu ciężarowego
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Dostawę nowego samochodu ciężarowego z zabudową - żuraw (HDS) wraz z wciągarką”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-17 12:54

Konkurs ofert - roboty remontowe
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 16 kwietnia 2019 r. ogłasza konkurs ofert na roboty remontowe w Dziale Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz w Wydziale Zamówień Publicznych w budynku Urzędu Miasta Zgierza pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-16 14:45

Ogłoszenie o przetargu - wykonywanie analiz próbek wody
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Wykonywanie analiz próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem A i monitoringiem A+B oraz oznaczania metali w próbkach ścieków”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-08 12:17

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Budowę sieci wodociągowej w ulicach: Witosa, Drzymały, Niemena w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-04 12:31

Ogłoszenie o przetargu - zbycie lokali mieszkalnych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 22 maja 2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokalu mieszkalnego wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu) Zgierz, ul. Ciosnowska 16 m. 4, ul. 3 Maja 56 m. 12, ul. ks. Rembowskiego 6 m. 8, ul. Dubois 12 m. 1, ul. Mielczarskiego 15/17 m. 9, ul. ks. Rembowskiego 47A m. 17.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-04 08:39

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Budowę sieci wodociągowej w ulicy Kubasińskiej w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-02 13:57

Ogłoszenie o przetargu - dostawy flokulantu
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Sukcesywne dostawy flokulantu do spółki Wodociągi I Kanalizacja - Zgierz Sp. z o.o.”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-27 13:47

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Budowę sieci wodociągowej w ulicy Kontrewers w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-15 10:44

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodniczej w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-15 10:43

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu (wynik)
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 14 marca 2019 r. ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu .  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-14 17:36

Ogłoszenie o przetargu - miejsca handlowe
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na wydzierżawienie od 10 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. miejsc handlowych położonych na częściach następujących działek o nr ewidencyjnych: nr 24 w obr. 128, nr 55/1, nr 55/4 w obr. 129, nr 467/2 w obr. 126, nr 383/1 w obr. 129, nr 367/19 w obr. 129, nr 266 w obr. 129, nr 305/5 w obr. 122.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-11 11:11

Ogłoszenie o przetargu - sukcesywne dostawy piasku i ziemi ogrodniczej oraz świadczenie usług transportowych
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Sukcesywne dostawy piasku i ziemi ogrodniczej oraz świadczenie usług transportowych związanych z bieżącą eksploatacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz prowadzonymi pracami inwestycyjnymi”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-05 14:33

Ogłoszenie o przetargu - sukcesywne dostawy piasku i ziemi ogrodniczej oraz świadczenie usług transportowych
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Sukcesywne dostawy piasku i ziemi ogrodniczej oraz świadczenie usług transportowych związanych z bieżącą eksploatacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz prowadzonymi pracami inwestycyjnymi”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-05 14:33

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 29 marca 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewid. działki 29/1, położonej w 128 obrębie miasta Zgierza przy ul. Długiej 9A.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-02-20 14:26

Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza (wynik)
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2019 roku w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza przez organizacje pozarządowe.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-02-04 09:04

--- strona 1 z 23 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: