Infoserwis > Przetargi, Konkursy
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Ogłoszenie o przetargu - najem miejskiego boksu garażowego
Ogłoszenia o przetargu na najem miejskiego boksu garażowego, położonego w Zgierzu przy ul. Dubois 18.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-06-14 14:50

Zaproszenie do złożenia oferty - wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Miasto Zgierz
Prezydent Miasta Zgierz działając na podstawie § 1 uchwały Nr IX/98/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, poz. 2215, z 2019 r. poz. 53, poz. 730), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Miasto Zgierz.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-06-03 16:08

Konkurs ofert - budowa oświetlenia ul. Świętojańska i Różana
Termin realizacji 23.08.2019  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-31 14:59

Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych
Wydzierżawienie na okres 25 lat nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 599/1 o powierzchni 3497 m2, i 599/2 o powierzchni 5 m2 położonych w 125 obrębie miasta Zgierza przy ulicy T. Boya-Żeleńskiego, z przeznaczeniem pod budowę pawilonu handlowo-usługowego, obiektów i urządzeń z nim związanych oraz parkingu dla potrzeb prowadzenia działalności handlowo - usługowej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-31 14:39

Konkurs ofert - Doposażenie boiska na Kasztanowej - Budżet Obywatelski
Gmina Miasto Zgierz ogłasza konkurs ofert na doposażenie boiska na ulicy Kasztanowej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-27 11:26

Ogłoszenie o przetargu - remont dachów i kominów pl. Jana Pawła II 18
Remont dachu i kominów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości przy ul. Plac Jana Pawła II 18 w Zgierzu  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-15 09:16

Ogłoszenie o przetargu - remont dachów i kominów pl. Jana Pawła II 17
Remont dachu i kominów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości przy ul. Plac Jana Pawła II 17 w Zgierzu  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-15 09:09

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych wraz z udziałami w wysokości 1/5 w prawie własności działek oznaczonych nr ewid. 192/12 i 192/18, stanowiących drogę wewnętrzną: ul. Dolna 38 ul. Dolna 38A ul. Dolna 38B ul. Dolna 38C ul. Dolna 38D  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-30 08:13

Konkurs ofert - budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego
Gmina Miasto Zgierz ogłasza konkurs ofert na "Budowę ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ulicy Podleśnej 1 - Budżet Obywatelski".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-23 16:03

Ogłoszenie o przetargu - dostawa nowego samochodu ciężarowego
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Dostawę nowego samochodu ciężarowego z zabudową - żuraw (HDS) wraz z wciągarką”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-17 12:54

Konkurs ofert - roboty remontowe
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 16 kwietnia 2019 r. ogłasza konkurs ofert na roboty remontowe w Dziale Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz w Wydziale Zamówień Publicznych w budynku Urzędu Miasta Zgierza pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-16 14:45

Ogłoszenie o przetargu - wykonywanie analiz próbek wody
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Wykonywanie analiz próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem A i monitoringiem A+B oraz oznaczania metali w próbkach ścieków”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-08 12:17

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Budowę sieci wodociągowej w ulicach: Witosa, Drzymały, Niemena w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-04 12:31

Ogłoszenie o przetargu - zbycie lokali mieszkalnych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 22 maja 2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokalu mieszkalnego wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu) Zgierz, ul. Ciosnowska 16 m. 4, ul. 3 Maja 56 m. 12, ul. ks. Rembowskiego 6 m. 8, ul. Dubois 12 m. 1, ul. Mielczarskiego 15/17 m. 9, ul. ks. Rembowskiego 47A m. 17.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-04 08:39

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Budowę sieci wodociągowej w ulicy Kubasińskiej w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-02 13:57

Ogłoszenie o przetargu - dostawy flokulantu
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Sukcesywne dostawy flokulantu do spółki Wodociągi I Kanalizacja - Zgierz Sp. z o.o.”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-27 13:47

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Budowę sieci wodociągowej w ulicy Kontrewers w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-15 10:44

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodniczej w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-15 10:43

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu (wynik)
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 14 marca 2019 r. ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu .  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-14 17:36

Ogłoszenie o przetargu - miejsca handlowe
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na wydzierżawienie od 10 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. miejsc handlowych położonych na częściach następujących działek o nr ewidencyjnych: nr 24 w obr. 128, nr 55/1, nr 55/4 w obr. 129, nr 467/2 w obr. 126, nr 383/1 w obr. 129, nr 367/19 w obr. 129, nr 266 w obr. 129, nr 305/5 w obr. 122.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-11 11:11

Ogłoszenie o przetargu - sukcesywne dostawy piasku i ziemi ogrodniczej oraz świadczenie usług transportowych
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Sukcesywne dostawy piasku i ziemi ogrodniczej oraz świadczenie usług transportowych związanych z bieżącą eksploatacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz prowadzonymi pracami inwestycyjnymi”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-05 14:33

Ogłoszenie o przetargu - sukcesywne dostawy piasku i ziemi ogrodniczej oraz świadczenie usług transportowych
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Sukcesywne dostawy piasku i ziemi ogrodniczej oraz świadczenie usług transportowych związanych z bieżącą eksploatacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz prowadzonymi pracami inwestycyjnymi”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-05 14:33

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 29 marca 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewid. działki 29/1, położonej w 128 obrębie miasta Zgierza przy ul. Długiej 9A.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-02-20 14:26

Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza (wynik)
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2019 roku w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza przez organizacje pozarządowe.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-02-04 09:04

Konkurs ofert- Opracowanie bilansu energetycznego układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z koncepcją budowy podstacji trakcyjnej dla potrzeb przebudowy linii tramwajowej
Zamawiający Gmina Miasto Zgierz, 95-100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16 ogłasza konkurs ofert na: Opracowanie bilansu energetycznego układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z koncepcją budowy podstacji trakcyjnej dla potrzeb przebudowy linii tramwajowej w ramach zadania pt.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-01-25 14:47

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 1 marca 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych wraz z udziałami w wysokości 1/5 w prawie własności działek oznaczonych nr ewid. 192/12 i 192/18, stanowiących drogę wewnętrzną Zgierz: ul. Dolna 38, 38A, 38B, 38C, 38D. ul. Dolna 38  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-01-21 15:39

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 6 lutego 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Kamiennej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-12-28 13:32

Ogłoszenie o przetargu - odbiór nieczystości płynnych
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg na odbiór nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników na ścieki znajdujących się na terenie posesji wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Miasto Zgierz.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-12-20 15:32

Ogłoszenie o przetargu - modernizacja kanałów sanitarnych
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Modernizację kanałów sanitarnych metodą rękawa w ulicach: Dubois, Cezaka, Długa w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-12-18 16:41

Ogłoszenie o przetargu - dostawa koparki kołowej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Dostawę koparki kołowej fabrycznie nowej lub pokazowej”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-12-18 16:40

--- strona 1 z 22 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: