Infoserwis > Ogłoszenia Innych Organów
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 19.06.2020 r. Znak: WA.RUZ.4210.85.2020.AŻ Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-06-26 15:28

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 25 maja 2020 r. Sygn. akt WA.RUZ.4210.83.2020.MJ
Dot. sprawy wydania pozwolenia wodnoprawnego na: - prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, - lokalizowanie na Obarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B - Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów" (bez węzła) - DK91 w m. Słowik".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-06-01 12:12

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 04.05.2020 r. Sygn. akt WOOŚ.420.90.2019.JKo.15
Dot. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn "Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-08 10:57

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o zgromadzeniu materiału dowodowego - dot. budowy drogi S-14
Postępowanie w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 125 miasta Zgierza, powiecie zgierskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka numer: 533/13 o pow. 0,0507 ha.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-02-06 16:12

Ogłoszenie Zgierskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dot. dokumentów na temat składania "Wniosków o przyznanie płatności na rok 2018"  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-25 12:35

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - kwalifikacja wojskowa 2018
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na obszarze województwa łódzkiego.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-12 11:39

--- strona 1 z 1 ---
 

  Tekst: