Infoserwis > Ogłoszenia Innych Organów
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2019 r. Sygn. akt WOOŚ.420.38.2018.DKr.43
Dot. środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie oczyszczalni ścieków w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-07 12:06

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dot. wszczętego postępowania administracyjnego na wniosek firmy "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" s p. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: > Usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych oraz górnokredowych na ujęciu „Ciosnowska" na działce o nr ewidencyjnym 296/1, obręb 0125, miasto Zgierz, powiat zgierski, woj. łódzkie > Usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z utworów górnokredowych na ujęciu „Proboszczewice" na działkach o nr ewidencyjnych 19 i 11, obręb 0113, miasto Zgierz, powiat zgierski, woj. łódzkie  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-06 15:40

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 1 kwietnia 2019 r. Sygn. akt WOOŚ.420.38.2018.DKr.33
Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie oczyszczalni ścieków w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-02 10:35

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie skrzyżowania ulic: Tuwima, Polnej oraz Żytniej w Zgierzu  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-21 13:39

Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 07.03.2019 r. Sygn. akt WA.ZUZ.5.421.2.177.2018.MP
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zgody wodnoprawnej poprzez udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla firmy JASZPOL Sp. z 0.0. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej kanalizacji poprzez studzienkę kontrolno - pomiarową S z terenu salonu sprzedaży samochodów wraz ze stacją obsługi i myjnią zlokalizowanych w Zgierzu przy ul. Łódzkiej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-14 12:02

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o zgromadzeniu materiału dowodowego - dot. budowy drogi S-14
Postępowanie w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 125 miasta Zgierza, powiecie zgierskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka numer: 533/13 o pow. 0,0507 ha.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-02-06 16:12

Ogłoszenie Zgierskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dot. dokumentów na temat składania "Wniosków o przyznanie płatności na rok 2018"  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-25 12:35

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - kwalifikacja wojskowa 2018
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na obszarze województwa łódzkiego.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-12 11:39

--- strona 1 z 1 ---
 

  Tekst: