Infoserwis > Ogłoszenia Innych Organów
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 30.01.2020 r.
Dot. uchylenia decyzji Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2019r. nr 69/2019 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr ZGI3317J3, przewidzianej do realizacji na działce nrewid. 53/1 w obrębie 113, w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 87 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-02-04 17:58

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 29.01.2020 r.
Dot. chylenia decyzji Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12 grudnia 2019r. nr OR.6220.10.2019 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Proboszczowice" w Zgierzu na działkach nr ewid. 1, 2 i 62 w obrębie 138 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-02-04 17:54

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o zgromadzeniu materiału dowodowego - dot. budowy drogi S-14
Postępowanie w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 125 miasta Zgierza, powiecie zgierskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka numer: 533/13 o pow. 0,0507 ha.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-02-06 16:12

Ogłoszenie Zgierskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dot. dokumentów na temat składania "Wniosków o przyznanie płatności na rok 2018"  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-25 12:35

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - kwalifikacja wojskowa 2018
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na obszarze województwa łódzkiego.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-12 11:39

--- strona 1 z 1 ---
 

  Tekst: