Infoserwis > Ogłoszenia Innych Organów
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie skrzyżowania ulic: Tuwima, Polnej oraz Żytniej w Zgierzu  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-21 13:39

Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 07.03.2019 r. Sygn. akt WA.ZUZ.5.421.2.177.2018.MP
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zgody wodnoprawnej poprzez udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla firmy JASZPOL Sp. z 0.0. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej kanalizacji poprzez studzienkę kontrolno - pomiarową S z terenu salonu sprzedaży samochodów wraz ze stacją obsługi i myjnią zlokalizowanych w Zgierzu przy ul. Łódzkiej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-14 12:02

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 07.03.2019 r. Sygn. akt SKO.4170.22.2019
Dot wydania w dniu 7 marca 2018r. decyzji nr SKO. 4170.22.2019 orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzję Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 4 stycznia 2019r. nr OR.6220.18.36.2017 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Proboszczowice" w Zgierzu na działkach nr ewid. 1, 2 i 62 w obrębie 138.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-12 13:14

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o zgromadzeniu materiału dowodowego - dot. budowy drogi S-14
Postępowanie w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 125 miasta Zgierza, powiecie zgierskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka numer: 533/13 o pow. 0,0507 ha.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-02-06 16:12

Ogłoszenie Zgierskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dot. dokumentów na temat składania "Wniosków o przyznanie płatności na rok 2018"  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-25 12:35

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - kwalifikacja wojskowa 2018
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na obszarze województwa łódzkiego.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-12 11:39

--- strona 1 z 1 ---
 

  Tekst: