Infoserwis > Ogłoszenia Innych Organów
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 28.08.2019 r. Sygn. akt WA.ZUZ.5.421.2.108.2018.MP
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-09-09 15:23

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.
dot. przebudowy drogi gminnej odcinaka ul. Żytniej w Zgierzu  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-09-05 13:01

Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 28.08.2019 r. Sygn. akt WA.ZUZ.5.421.1.246.2019.AS
Dot. wszczętego postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Zgierza z terenów byłych ZPB „Boruta".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-09-03 15:07

Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
dot. przetargu na sprzedaż mieszkań w Leźnicy Wielkiej  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-08-20 08:33

Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
dot. przetargu na sprzedaż odpadów  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-08-19 10:15

Ogłoszenie Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
dot. wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-08-05 13:15

Ogłoszenie Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dot. postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach II etapu rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-24 12:04

Ogłoszenie Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dot. postępowania w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-23 15:34

Ogłoszenie agencji Mienia wojskowego w Bydgoszczy
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Leźnicy Wielkiej  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-19 13:15

Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Leźnicy Wielkiej  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-18 11:15

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego sygn. GPB-I.746.2.2019MK/MSz
dot. przedsięwzięcia "Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej:odbiory PKP PLK S.A. ZLK Łódź stacja Zgierz"  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-15 10:09

Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 27.06.2019 r. Sygn. akt WA.ZUZ.5.421.1.27.2019.PK
dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Urzędu Skarbowego w Zgierzu do rzeki Bzury istniejącym wylotem o średnicy 4000mm  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-12 12:12

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie z dnia 10.07.2019 r.
Sygn. akt WA.RUZ.421.82.2019.WC  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-12 11:42

Obwieszczenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
dot. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie i budowie przedłużenia AL. Włókniarzy od drogi krajowej nr 1 (DK91), na północny zachód, od węzła "Aleksandrów łódzki" na drodze ekspresowej S14"  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-12 11:38

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu WA.ZUZ.5.421.2.58.2019.HB
dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącymi wylotami z drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków-Warszyce na terenie powiatu zgierskiego  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-09 12:36

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu zlewni w Łowiczu WA.ZUZ.5.421.2.29.2019.MP
dot. pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 02.09.2014 RŚ VI.7322.1.62.2014.MC  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-08 10:31

Informacja Łódzkiego Urzedu Wojeódzkiego w Łodzi
dot. ustalenia odszkodowania za cześć nieruchomość położonej w obrębie 125 miasta Zgierza, działka nr 82/16  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-02 10:11

Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Trzecie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Leźnicy Wielkiej  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-06-27 10:09

Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Leźnicy Wielkiej  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-06-27 09:41

Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 29.05.2019 r. Sygn. akt WA.ZUZ.5.421.2.28.2019.MP
ogłoszenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-06-06 13:55

Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 29.05.2019 r. Sygn. akt WA.ZUZ.5.421.2.190.2018.MP
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-06-04 16:12

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 23.05.2019 r. Sygn. akt WA.ZUZ.5.421.2.44.2019.EL
Dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia „Ciosnowska" oraz ujęcia „Proboszczewice".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-29 12:39

Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 23.05.2019 r. Sygn. akt WA.ZUZ.5.421.2.26.2019.MP
Dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działkach o numerze ewidencyjnym - 144, 145. 147. 148 i 151 obr. RSP Gieczno. gm. Zgierz,  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-29 12:27

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: > odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ulic: Północnej, Mireckiego, Reymonta, Piłsudskiego i Barlickiego w Zgierzu, istniejącym wylotem do rzeki Bzury w km 162 + 992 położonym na działce o nr ewidencyjnym 22, obręb 0128 Zgierz, gm. Miasto Zgierz, powiat zgierski, woj. łódzkie  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-21 13:33

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2019 r. Sygn. akt WOOŚ.420.38.2018.DKr.43
Dot. środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie oczyszczalni ścieków w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-07 12:06

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dot. wszczętego postępowania administracyjnego na wniosek firmy "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" s p. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: > Usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych oraz górnokredowych na ujęciu „Ciosnowska" na działce o nr ewidencyjnym 296/1, obręb 0125, miasto Zgierz, powiat zgierski, woj. łódzkie > Usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z utworów górnokredowych na ujęciu „Proboszczewice" na działkach o nr ewidencyjnych 19 i 11, obręb 0113, miasto Zgierz, powiat zgierski, woj. łódzkie  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-06 15:40

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 1 kwietnia 2019 r. Sygn. akt WOOŚ.420.38.2018.DKr.33
Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie oczyszczalni ścieków w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-02 10:35

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie skrzyżowania ulic: Tuwima, Polnej oraz Żytniej w Zgierzu  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-21 13:39

Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 07.03.2019 r. Sygn. akt WA.ZUZ.5.421.2.177.2018.MP
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zgody wodnoprawnej poprzez udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla firmy JASZPOL Sp. z 0.0. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej kanalizacji poprzez studzienkę kontrolno - pomiarową S z terenu salonu sprzedaży samochodów wraz ze stacją obsługi i myjnią zlokalizowanych w Zgierzu przy ul. Łódzkiej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-03-14 12:02

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o zgromadzeniu materiału dowodowego - dot. budowy drogi S-14
Postępowanie w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 125 miasta Zgierza, powiecie zgierskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka numer: 533/13 o pow. 0,0507 ha.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-02-06 16:12

--- strona 1 z 2 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: