Infoserwis > Ogłoszenia Innych Organów
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Dot. sprawy wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do miejskiej sieci kanalizacyjnej tj. Wodociągów i Kanalizacji - Zgierz Sp. z o.o., ul. Struga 45,95-100 Zgierz, ścieków przemysłowych z terenu zakładu Polskiej Grupy Gospodarki Odpadami „Ekogal- Ekopur" Sp. z o.o. na działce o nr. ew. 293 obręb 121 Zgierz.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-01-22 14:43

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-01-21 08:16

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18.12.2019 r. Sygn. akt DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.180.2019.EW.8
Dot. przedsięwzięcia polegającego na Przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie oczyszczalni ścieków w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-31 12:57

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o zgromadzeniu materiału dowodowego - dot. budowy drogi S-14
Postępowanie w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 125 miasta Zgierza, powiecie zgierskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka numer: 533/13 o pow. 0,0507 ha.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-02-06 16:12

Ogłoszenie Zgierskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dot. dokumentów na temat składania "Wniosków o przyznanie płatności na rok 2018"  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-25 12:35

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - kwalifikacja wojskowa 2018
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na obszarze województwa łódzkiego.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-12 11:39

--- strona 1 z 1 ---
 

  Tekst: