I Zgierski Przegląd Rzeźby Plenerowej


Zgierz rezygnuje z organizowanych od kilku lat wiosennych plenerów rzeźbiarskich. W zamian w tym roku odbędzie się konkurs dla artystów, którzy swoje dzieła będą musieli przygotować wcześniej.

Nie będą to już rzeźby monumentalne, jak do tej pory, lecz mniejszych rozmiarów prace (do 1,5 metra). Po konkursie najładniejsza rzeźba dołączy do zgierskiej galerii rzeźb drewnianych, pozostałe zostaną wystawione na sprzedaż.

Pierwszy konkurs rzeźbiarski ma odbyć się w długi majowy weekend. Jego tematem będzie "Rycerstwo polskie". Miasto zapewnia artystom materiały, przede wszystkim drewno i funduje nagrody dla autorów najlepszych prac.

Rzeźby oceniać będzie komisja konkursowa w składzie: Magdalena Michalak - przewodnicząca, Arkadiusz Bogusławski - wiceprzewodniczący oraz Bernard Zboiński, Bożena Palmowska i Adam Zamojski. Pod uwagę brana będzie estetyka wykonania i zgodność tematyczna.

Karty zgłoszenia uczestnika do konkursu można pobierać w Wydziale Promocji Miasta (pl. Jana Pawła II 19), w Punkcie Obsługi Interesanta UMZ (pl. Jana Pawła II 16) lub ze strony internetowej miasta Zgierza www.miasto.zgierz.pl.

Dorota Jankiewicz
Rzecznik prasowy UMZ

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zgierza

Regulamin I Zgierskiego Przeglądu Rzeźby Plenerowej

Karta zgłoszenia uczestnika

Data publikacji: 2010-03-03 15:22