Wyścig kolarski ulicami Zgierza - 22 kwietnia 2010 r.


XXV Ogólnopolski Wyścig Kolarski "Szlakiem Bursztynowym 2010"

W miesiącu kwietniu od 5 lat organizowany jest w Zgierzu pierwszy etap Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Szlakiem Bursztynowym".

Wyścig ten to otwierająca sezon w Polsce "czteroetapówka" z udziałem czołówki polskich zawodowych ekip kolarskich, a także kilku grup zagranicznych. Tegoroczny wyścig będzie XXV z kolei, a więc będzie posiadał wyjątkową oprawę. W związku z tym także zgierskiemu etapowi organizatorzy postanowili nadać szczególną rangę i wspólnie zdecydowali, iż odbędzie się on w czwartek, 22 kwietnia 2010 r., w godzinach popołudniowych jako kryterium uliczne w centrum Zgierza poprowadzone ulicami: Długą - gen. Sikorskiego - ks. Rembowskiego - Narutowicza - gen. Dąbrowskiego - Długą. Organizacja takiego wyścigu wymaga zapewnienia absolutnego bezpieczeństwa dla kolarzy i zupełnego wyłączenia z ruchu ulic, którymi etap będzie przebiegał.

Organizatorzy przewidują zamknięcie ruchu ulicznego na wymienionych odcinkach ulic oraz skrzyżowaniach w godzinach 14.00-18.00, przy czym start etapu odbędzie się o godz. 16.00 z ul. Długiej (przy ul. Narutowicza), a przyjazd na metę w tym samym miejscu nastąpi ok. godz. 17.00.

Organizatorzy wprowadzą w tym czasie następujące całkowite zamknięcie ruchu:

  • ul. Długa wraz ze skrzyżowaniami - zamknięta dla ruchu od wjazdu na pasaż pomiędzy hale p. Kolendy i lokal McDonald's aż do skrzyżowania z ul. Sikorskiego,
  • ul. gen. Sikorskiego - zamknięta dla ruchu na całym odcinku,
  • ul. ks. Rembowskiego wraz ze skrzyżowaniami - zamknięta dla ruchu od ul. gen. Sikorskiego do ul. Narutowicza,
  • ul. Narutowicza - zamknięta dla ruchu wraz ze skrzyżowaniami na krótkim odcinku od ul. ks. Rembowskiego do ul. gen. Dąbrowskiego,
  • ul. gen. Dąbrowskiego - zamknięta wraz ze skrzyżowaniami od ul. Narutowicza/Barlickiego do ul. Długiej.

W godzinach 14.00-18.00 zamknięta dla ruchu zewnętrznego będzie także ul. Narutowicza od skrzyżowania z ul. 3 Maja do ul. Długiej, gdzie zorganizowany zostanie parking dla pojazdów ekip.

ZMIANA TRAS AUTOBUSÓW

Bliższe informacje:
Adam Zamojski - Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Zgierza
tel. 0-42 714 32 26, kom. 508 199 833.

Data publikacji: 2010-04-19 14:08