Transfer technologii w rozwoju gospodarczym na przykładzie sektora rolno-spożywczego - konferencja 25.10.2010 r.


Konferencja pn. "Transfer technologii w rozwoju gospodarczym na przykładzie sektora rolno-spożywczego", odbędzie się w Łodzi w dniu 25 października 2010 roku.

Sektor rolnictwa stanowi jeden ze strategicznych obszarów rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego. Użytki rolne to aż 1,25 mln ha, co stanowi prawie 70% ogólnej powierzchni województwa i jest to najwyższy wskaźnik w kraju. Przemysł rolno-spożywczy reprezentowany jest przez blisko 3 tys. jednostek zatrudniających około 42 tys. osób.

W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się stały wzrost liczby gospodarstw ekologicznych, przyrost powierzchni ekologicznych, zwiększenie liczby przetwórni i upraw ekologicznych oraz wzrost powierzchni upraw z certyfikatem.

Konferencja poza przedstawieniem ogólnej sytuacji w obszarze ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, postara się przybliżyć uczestnikom kwestie związane z bezpieczeństwem żywności, popularyzacją rolnictwa ekologicznego, współpracą biznesu z nauką, trendami i nowymi technologiami w żywieniu w XXI w.

Konferencja objęta została patronatem medialnym magazynu Newsweek Polska oraz polskiej edycji magazynu Forbes.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o kontakt do dnia 20 października 2010 r. pod numerem telefonu: (42) 291 98 46 lub na jeden z adresów email: anna.kowalewska@lodzkie.pl lub agata.sarzala@lodzkie.pl.

Program konferencji.

(24.09.2010 r.)
Na podst.
www.biznes.lodzkie.pl

Data publikacji: 2010-09-29 11:18