Odział intensywnej terapii po modernizacji


10 miejsc dla najciężej chorych, nowoczesna aparatura, najwyższe standardy sanitarne i wysokiej klasy specjaliści.

Taki obraz rysuje się po otwarciu zmodernizowanego oddziału intensywnej terapii i anestezjologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu.

24 marca odbyło się oficjalne otwarcie oddziału. Wzięli w nim udział samorządowcy z marszałkiem województwa Witoldem Stępniem i prezent Zgierza Iwoną Wieczorek. Budowa nowoczesnego oddziału została prawie w całości sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego. Marszalek wyłożył na remont 1,5 mln zł., 200 tys. to wkład własny szpitala.

- Wprowadzimy się, jak tylko pojawią się meble i wyposażenie techniczne - mówi ordynator, dr Bożena Szurmiej. - Aparatura ratująca życie i 6 łóżek zostaną przeniesione z dotychczasowego oddziału. Liczymy na właściciela szpitala i sponsorów, którzy zaoferowali zakup kolejnych 4 zestawów. Ze względu na swoje położenie, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła autostradowego Stryków, WSS w Zgierzu stanie się naturalnym zapleczem ratunkowym dla autostrady A2 i północnego odcinka A1 w naszym województwie. Intensywna terapia wraz z otwartym kilka lat temu Szpitalnym Odziałem Ratunkowym są niezbędne do zabezpieczenia tych działań.

Fot. Ordynator dr Bożena Szurmiej prezentowała Prezydent Wieczorek możliwości nowoczesnych zestawów służących do opieki nad pacjentami.

Tekst i fot. Maciek Rubach

Data publikacji: 2011-03-28 12:04