Komunikat dla przedsiębiorców


Działając w trybie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 z późn. zm.), Prezydent Miasta Zgierza przeniósł zawarte dotychczas w ewidencji działalności gospodarczej dane przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Ponieważ w trakcie migracji danych do CEIDG mogły wystąpić błędy, przedsiębiorcy, których wpisy nie są uwidocznione w CEIDG bądź zawierają niepoprawne dane, proszeni są o zgłoszenie się do Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, pokój 117) w celu dokonania aktualizacji wpisu.

Wpisy przeniesione do CEIDG można przeglądać w wyszukiwarce przedsiębiorców na stronie internetowej www.firma.gov.pl
Data publikacji: 2011-12-29 15:16