Konkurs plastyczny "Serce z Wyobraźnią" - zgłoszenia do 29.11.2012 r.


Organizatorem Konkursu Plastycznego "Serce z Wyobraźnią" są Prezydent Miasta Zgierza i Zgierskie Centrum Kardiologii Med Pro.

Tematem Konkursu jest "Serce z Wyobraźnią". Uczestnicy Konkursu wykorzystując swoją kreatywność i oryginalność mają przedstawić dowolną techniką plastyczną swoją wizję SERCA.

Uczestnikami Konkursu mogą być, wyłącznie za pośrednictwem swojej szkoły, uczniowie szkół podstawowych z klas 1-3 z terenu miasta Zgierza.

Pracę konkursową przekazuje Organizatorowi szkoła, której klasa zgłasza ją do udziału w konkursie, doręczając na adres Wydziału Oświaty, ul. Popiełuszki 3a w Zgierzu lub korespondencyjnie z dopiskiem - Konkurs plastyczny "Serce z wyobraźnią". Za datę przekazania przyjmuje się datę doręczenia pracy na podany adres.

Prace należy przekazywać Organizatorowi do dnia 29 listopada 2012 roku.

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.med-pro.pl, na www.miasto.zgierz.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w UMZ w terminie do 6 grudnia 2012 r.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza w dniu 6 grudnia 2012 r.

REGULAMIN KONKURSU

Data publikacji: 2012-11-02 12:34