Dyrektor MZPR-u odwołana


Ewa Skrabińska nie jest już dyrektorem Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu. 19 listopada br. została odwołana ze stanowiska.

Przyczyną odwołania było naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych polegające na naruszeniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W związku z powyższym 19 listopada br. Prezydent Iwona Wieczorek odwołała ją z pełnionej funkcji.

21 listopada 2012 r., na okres trzech miesięcy, obowiązki dyrektora zgierskiego MZPR-u zostały powierzone dr n. med. Adamowi Fronczakowi (specjalizacja z zakresu zdrowia publicznego, a także II stopień specjalizacji z farmakologii klinicznej oraz z dziedziny chorób wewnętrznych). Dr Fronczak był już związany ze zgierską służbą zdrowia - w latach 2006-2007 pełnił funkcję dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu. Ponadto w latach 2007-2012 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Jest Koordynatorem Merytorycznym Programu Strategicznego - Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych Strategmed NCBR w Warszawie, a także adiunktem w Zakładzie Biofarmacji, Katedry Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Katarzyna Sendal
Urząd Miasta Zgierza

Data publikacji: 2012-11-21 14:25