Nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie kultury


Nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/266/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie nagród.

Wnioski o przyznanie nagród należy składać w terminie do dnia 31 marca 2013 roku za ubiegły rok kalendarzowy.

Szczegółowe informacjeData publikacji: 2013-01-04 12:45