Nagrody prezydenta za osiągnięcia w dziedzinie kultury


W tym roku, po raz pierwszy, Prezydent Miasta Zgierza przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Laureatów poznaliśmy podczas majowej sesji Rady Miasta Zgierza, która odbyła się 24 maja.

Wyróżnienia przyznawane będą raz w roku, w kategoriach: artysta profesjonalny, artysta amator oraz podmiot działający na terenie Miasta, realizujący zadania w zakresie kultury. Nagradzane będą osoby i podmioty wyróżniające się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury o istotnym znaczeniu dla Miasta, a także za całokształt działalności lub osiągnięć w sferze kultury o istotnym znaczeniu dla Miasta, pracę na rzecz kultury i podnoszenie jej jakości, wnoszenie istotnego wkładu w poszerzanie oferty kulturalnej Miasta.

W kategorii artysta profesjonalny tegoroczną laureatką została Gabryela Nawrot - absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego (obecnie Akademia Sztuk Pięknych), która w swoim dorobku ma ponad 20 wystaw indywidualnych i około 60 wystaw zbiorowych w Polsce i zagranicą. Jej twórczość to głównie malarstwo i batik. Należy do osób szczególnie zaangażowanych w życie kulturalne Zgierza. Swoje prace przekazuje również na aukcje charytatywne. W tym roku obchodzi jubileusz 45-lecia pracy twórczej.

Natomiast w kategorii artysta amator nagrodzono:

  • Tadeusza Gazdę - jednego z najbardziej z rozpoznawalnych plastyków amatorów w Zgierzu, który od 30 lat uczestniczy w „Przeglądzie Twórczości Plastyków Amatorów”. Jest bardzo aktywnym, twórczo poszukującym artystą. Swoimi pracami również wspiera aukcje charytatywne.
  • Natalię Kowalską - niezwykle uzdolnioną i utalentowaną akordeonistkę. Uczennicę VI klasy Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zgierzu i VI klasy akordeonu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zgierzu., która bierze udział w prestiżowych konkursach akordeonowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym zdobywając tam najwyższe miejsca.
  • Hannę Łuczak - studentkę Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Jest laureatką, m.in. Konkursu w „Galerii Mistrzów Canson”, XXIX i XXX konkursu im. Władysława Strzemińskiego „Sztuki Piękne”. Wspiera środowisko artystyczne, udziela się także charytatywnie wspierając Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Ponadto, w kategorii podmiot działający na terenie Miasta, realizujący zadania w zakresie kultury, wyróżniono Stowarzyszenie Artystów „Młyn” za m.in. upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat różnych dziedzin sztuki i popularyzacji ich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Artyści Stowarzyszenia „Młyn” biorą udział w akcjach charytatywnych, przekazując swoje prace na licytacje - wspomagają w ten sposób osoby niepełnosprawne, chorych przebywających w hospicjum i młodzież szczególnie uzdolnioną.

Urząd Miasta Zgierza

Data publikacji: 2013-05-24 15:17