Stypendia dla najlepszych sportowców za 2013 r.


Od 1 grudnia 2013 r. Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza prowadzi nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2013.

Stypendia będą przyznawane w oparciu o uchwałę Nr LIV/502/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza.

Szczegółowe informacje

Komunikat UMZ
Data publikacji: 2013-12-02 11:37