Rekrutacja do przedszkoli - 09.03.-20.03.2015 r.


Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że od dnia 9 marca 2015 r. rozpocznie się rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 10, 11, 12 w Zgierzu i potrwa do 20 marca 2015 r.

Szczegółowe informacje zawierają Zasady rekrutacji i przyjęć do miejskich przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2015/2016 - dostępny również na stronach internetowych wszystkich placówek prowadzących nabór.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów:

  1. Termin składania wniosków  wraz z załącznikami u dyrektora przedszkola – od 9 marca do 20 marca 2015 r.
  2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – od 23 marca do 17 kwietnia 2015 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  do przedszkola – 21 kwietnia 2015 r. o godz. 8:00.
  4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do przedszkola, w którym dziecko zostało zakwalifikowane – do 23 kwietnia 2015 r. /brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/.
  5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola – 27 kwietnia 2015 r. o godz. 8:00.

Szczegółowe informacje

Data publikacji: 2015-02-26 09:21