Rekrutacja do zgierskich gimnazjów 2015/2016 - do 31.03.2015 r.


W marcu 2015 r. trwa nabór uczniów do klas pierwszych zgierskich gimnazjów.

Zarządzenie Nr 74/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21.10.2014 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów.

Redakcja

Data publikacji: 2015-03-27 11:28