"Wyprawka szkolna" - pomoc finansowa na zakup podręczników


Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że rodziny w trudniej sytuacji materialnej i życiowej oraz rodziny wychowujące uczniów niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2015/2016 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"

Zasady przyznawania pomocy finansowej (format PDF)

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał do dnia 7 września 2015 r.

Data publikacji: 2015-07-31 11:37