Nabór do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2016/2017


Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że 8 marca 2016 roku rozpocznie się nabór elektroniczny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2016/2017.

Nabór potrwa od 8 do 21 marca 2016 roku
i będzie prowadzony poprzez stronę internetową
www.zgierz.przedszkola.vnabor.pl

Zachęcamy do zapoznawania się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji oraz harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (zarządzenie Nr 23/VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 22.01.2016 roku).

UWAGA!
W naborze elektronicznym nie biorą udziału dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadające orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej), które chcą uczęszczać do Miejskiego Przedszkola nr 3 integracyjnego z oddziałami specjalnymi w Zgierzu lub oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Zgierzu. Rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci pobierają wniosek w jednej z wyżej wymienionych placówek, wypełniają go odręcznie, podpisują i składają w placówce pierwszego wyboru. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Komunikat
Wydział Edukacji i Młodzieży
Urzędu Miasta Zgierza
Data publikacji: 2016-02-29 10:05