Komunikat w sprawie szkód w uprawach rolnych


Szanowni Państwo, jeśli na terenie Państwa gospodarstw rolnych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, nastąpiły wymarznięcia zasiewów, informuję iż poszkodowani rolnicy (posiadający gospodarstwo rolne na terenie miasta Zgierza) mogą zgłaszać uprawy, które wymagają likwidacji i ponownego obsiania, do Urzędu Miasta Zgierza: osobiście w pokoju nr 222 lub drogą telefoniczną pod nr tel. 42 714 31 51 w godzinach pracy urzędu w terminie do 6 kwietnia br.

Szkody w uprawach należy zgłosić przed likwidacją plantacji z odpowiednim wyprzedzeniem, koniecznym do oszacowania strat przez komisję (minimum 7 dni wcześniej).

Dokonując zgłoszenia należy podać następujące informacje:
1) dane wnioskodawcy:
- imię i nazwisko producenta rolnego,
- adres zamieszkania,
- numer telefonu
2) rodzaj uszkodzonej uprawy,
3) odmianę z informacją ojej pochodzeniu (polska/zagraniczna),
4) powierzchnię likwidowanej uprawy,
5) nr działek na których są położone uszkodzone uprawy.

Po przyjęciu zgłoszenia będzie przeprowadzona lustracja uszkodzonych upraw, z której zostanie sporządzony protokół. W przypadku wdrożenia procedury szacowania szkód spowodowanych wymarznięciem, powierzchnie zgłoszonych upraw zawartych w protokole zostaną uwzględnione w szacunkach szkód.

O szczegółowych procedurach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco na stronach internetowych

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza
/-/ Bohdan Bączak
Data publikacji: 2016-03-18 15:28