Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników


Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w Łodzi informuje, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

Proponujemy wyjazd na turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:

  • w Szklarskiej Porębie - w terminie od 11 lipca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)
  • w Jedlcu - terminie od 28 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. (dzieci z chorobami układu ruchu).

Z naszej oferty mogą skorzystać dzieci:

  • w wieku od 7 do 15 lat (roczniki 2001-2009) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu, 
  • których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek - w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok, 
  • samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza oraz wychowawcę klasy, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 6 maja br.

Odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200 zł + koszty podróży, odpowiadające równowartości ceny biletów publicznego środka transportu (PKS lub PKP drugiej klasy). Koszty w całości pokrywają rodzice lub opiekunowie prawni dzieci.

Formularze wniosków dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS (Zgierz, ul. Długa 21A - tel. 42 716 37 85) , a także na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Komunikat KRUS (format pdf)

Data publikacji: 2016-04-27 11:25