Wyniki konsultacji społecznych - projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku


Prezydent Miasta Zgierza informuje Mieszkańców miasta, organizacje pozarządowe i społeczne działające na terenie miasta, że w dniu 12 maja 2016 roku odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne, którego przedmiotem był projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Z wynikami konsultacji można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, pokój 012.

Data publikacji: 2016-05-25 16:24