Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii


w sprawie wystąpienia sto piętnastego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia sto piętnastego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski.

Sto piętnasty przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Białowieża (gmina Białowieża, powiat hajnowski, województwo podlaskie), w odległości ok. 3 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od odstrzelonego dzika pobrano próbkę do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 16 października 2016 r.). Tusza odstrzelonego dzika została unieszkodliwiona pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

więcej na temat ASF w Polsce

Data publikacji: 2016-10-25 09:37