Zgierskie szkoły po reformie


Od 1 września 2017 roku w Zgierzu obowiązywać będzie nowa siatka szkół, związane jest to z reformą oświaty likwidującą gimnazja. Jest już gotowy projekt dostosowujący zgierskie placówki do nowego ustroju szkolnego.

Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi (ul. 3 Maja 46a) przekształcone zostanie w Szkołę Podstawową nr 6. Część sal dotychczasowego gimnazjum zostanie dostosowana do potrzeb najmłodszych uczniów. Nabór do klas dwujęzycznych przewidziano dla klas siódmych, nabór do klas sportowych dla klas pierwszych i czwartych. 

Gimnazjum nr 1 (ul. Musierowicza 2) zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 1. Dla klas 1-6 zajęcia zorganizowane zostaną w dotychczasowym budynku SP 1 przy ul. Piłsudskiego 1, natomiast dla klas 7-8 w budynku przy ul. Musierowicza 2. Z czasem wszystkie klasy szkoły podstawowej przeniosą się do budynku przy ul. Piłsudskiego. W placówce przy ul. Musierowicza funkcjonować będą w przyszłości oddziały przedszkolne oraz powiększone o czwartą klasę Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta. 

Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza (ul. Leśmiana 1) włączone zostanie do Szkoły Podstawowej nr 8. Dla klas 1-3 zajęcia zorganizowane zostaną w dotychczasowym budynku SP 8 przy ul. Boya-Żeleńskiego 4, natomiast dla klas 4-8 w budynku przy ul. Leśmiana. W przyszłości w placówce przy ul. Boya-Żeleńskiego funkcjonować będą oddziały przedszkolne SP 8, siedzibą szkoły podstawowej zostanie docelowo budynek przy ul. Leśmiana.

Taki skonstruowany projekt pozwala na uniknięcie dwuzmianowości w zgierskich szkołach. Nie przewidziano też redukcji etatów nauczycielskich. Projekt uzyskał poparcie dyrektorów zgierskich szkół. Został również jednogłośnie zaakceptowany przez zespół konsultacyjny ds. wdrożenia reformy, w skład którego wchodzili m.in. przedstawiciele związków zawodowych oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Zgierza. Teraz dokument czeka na opinię kuratora oświaty.

Mapa nowej rejonizacji w Zgierzu (jpg)

Uchwała nr XXX/375/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Artykuł UMZ
Data publikacji: 2017-02-16 15:29