Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o zgromadzeniu materiału dowodowego - dot. budowy drogi S-14


Postępowanie w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 125 miasta Zgierza, powiecie zgierskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka numer: 533/13 o pow. 0,0507 ha.

Treść Obwieszczenia (plik .pdf)
Data publikacji: 2018-02-06 16:12