Konkurs ofert - opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej


Prezydent Miasta Zgierza w dniu 11 kwietnia 2018 r. ogłasza konkurs ofert na opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej w ramach projektu pn. "Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz", w ramach Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 dla Gminy Miasto Zgierz

Szczegółowe informacje na stronie BIP
Data publikacji: 2018-04-11 14:53