Posiedzenie Komisji Inicjatyw Gospodarczych - 19.04.2018 r.


W dniu 19 kwietnia 2018r o godz. 16.30 w Urzędzie Miasta Zgierza, sala 110 odbędzie się posiedzenie Komisji

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Informacja na temat rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał dekretowanych do Komisji.
  5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-04-12 11:32