Posiedzenie Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu


W dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Miasta Zgierza Plac Jana Pawła II 16 (sala 110) w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla.

Proponowany porządek obrad:    
  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski mieszkańców.
  4. Analiza inwestycji na terenie Rady Osiedla.
  5. Przegląd ulic na terenie Rady Osiedla.
  6. Sprzątanie wiosenne z mieszkańcami oraz nasadzanie krzewów.
  7. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  10. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-04-16 14:07