Ogłoszenie o zamiarze podjęcia przez Gminę Miasto Zgierz negocjacji z Towarzystwami Ubezpieczeń Wzajemnych


Prezydent Miasta Zgierza ogłasza zamiar podjęcia negocjacji z towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych mających na celu wybór ubezpieczyciela dla Gminy Miasto Zgierz, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. na lata 2019-2021.

Szczegółowe informacje na stronie BIP
Data publikacji: 2018-07-23 15:34