Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - udzielanie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym


Prezydent Miasta Zgierza w dniu 16 listopada 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, na udzielanie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, w formie bezpłatnej jadłodajni na terenie miasta Zgierza.

Szczegółowe informacje na stronie podmiotowej BIP
Data publikacji: 2018-11-16 11:40