Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy"


Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu - prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy".

Szczegółowe informacje na stronie podmiotowej BIP
Data publikacji: 2018-11-16 14:44