Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej


Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych wraz z udziałami w wysokości 1/5 w prawie własności działek oznaczonych nr ewid. 192/12 i 192/18, stanowiących drogę wewnętrzną: Zgierz, ul. Dolna 38, ul. Dolna 38A, ul. Dolna 38B, ul. Dolna 38C, ul. Dolna 38D.

Szczegółowe informacje na stronie BIP
Data publikacji: 2018-11-19 15:21