Druga część posiedzenia Rady Osiedla 650-lecia


W dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 18.00 odbędzie się druga część posiedzenia Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Rady przy ul. Parzęczewskiej 38, blok nr 3

Porządek obrad:
1.Otwarcie I posiedzenia Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Uwagi do porządku obrad.
3.Wydanie zaświadczeń nowo-wybranym członkom Rady.
4.Złożenie ślubowania przez członków Rady.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu,
b)ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu,
c)wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu,
d)wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla 650-lecia w Zgierzu,
e)ustalenia liczby członków Zarządu Osiedla 650-lecia w Zgierzu,
f)wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla 650-lecia w Zgierzu,
g)wyboru członków Zarządu Osiedla 650-lecia w Zgierzu.
6.Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
7.Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-11-26 12:04