Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku


Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku.

Data publikacji: 2018-12-05 11:03