Ogłoszenie o przetargu - odbiór nieczystości płynnych


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg na odbiór nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników na ścieki znajdujących się na terenie posesji wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Miasto Zgierz.


Szczegółowe informacje na stronie Spółki
Data publikacji: 2018-12-20 15:32