Konkurs ofert - organizowania i wydawania żywności o długim terminie ważności najuboższym mieszkańcom miasta Zgierza


Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2019 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz osób najuboższych.

Szczegółowe informacje na stronie BIP.
Data publikacji: 2019-01-04 11:44