Numer interwencyjny dot. naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska


Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi www.wios.lodz.pl zamieszczony jest numer telefonu 721-11-12-13, na który można zgłaszać interwencje dotyczące przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479) informujemy, że na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  w Łodzi www.wios.lodz.pl zamieszczony jest numer telefonu 721-11-12-13, na który można zgłaszać interwencje dotyczące przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami.

Komunikat UMZ
Data publikacji: 2019-01-15 09:09