Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Prezydent Miasta Zgierza ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2019 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje na stronie podmiotowej BIP
Data publikacji: 2019-01-17 13:57