Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku


Prezydent Miasta Zgierza ogłasza drugi otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku.

Szczegółowe informacje na stronie podmiotowej BIP
Data publikacji: 2019-01-18 10:07