Zgierzanie przeciwko aktom przemocy i mowie nienawiści!


W czwartek 17 stycznia 2019 r. odbyła się IV sesja Rady Miasta Zgierza. Minutą ciszy oraz specjalnym oświadczeniem zgierscy samorządowcy uczcili pamięć Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, zaatakowanego podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zgierscy radni oświadczenie przyjęli jednogłośnie, pod dokumentem postulującym uwolnienie przestrzeni publicznej od mowy nienawiści i podjęcie współpracy ponad podziałami podpisał się również Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski.

OŚWIADCZENIE Nr 1/IV/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 stycznia 2019 r. 

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Rady Miasta Zgierza będącego załącznikiem nr 5 do Uchwały nr XLIX/463/2006 Rady Miasta Zgierza w sprawie zmiany Statutu Rady Miasta Zgierza ze zmianami Rada Miasta Zgierza, 

oświadcza, co następuje: 

Z ogromnym bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Atak na bezbronnego człowieka wspomagającego akcję charytatywną - Gospodarza Miasta, Męża i Ojca - budzi nasz głęboki sprzeciw. Jesteśmy myślami z najbliższymi Pana Pawła Adamowicza, słowa współczucia kierujemy także do mieszkańców Gdańska. 

Ze smutkiem i niepokojem obserwujemy pogłębiające się w naszym kraju podziały społeczne. Różnice polityczne czy światopoglądowe nie mogą prowadzić do jakichkolwiek aktów przemocy. Polacy zbyt długo czekali na własne wolne państwo, aby teraz podkopywać jego fundamenty polityczną wojną. Głęboko wierzymy, że wydarzenia ostatnich dni wstrząsnęły naszym społeczeństwem. Musimy zrozumieć, że przyszłość naszego kraju powinna być oparta na dialogu i szacunku, a nie wyniszczającym konflikcie. Jako zgierscy samorządowcy zrobimy wszystko, aby przestrzeń publiczna była wolna od mowy nienawiści, aby dać przykład współdziałania ponad podziałami.

Rada Miasta Zgierza                           Prezydent Miasta Zgierza

Treść Oświadczenia (plik .jpg)

Data publikacji: 2019-01-18 13:50