Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej RMZ


W dniu 30 stycznia br., o godz. 16:15, w sali 110 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z realizacji Programu „Zgierz dla Rodziny” za rok 2018.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał dekretowanych do Komisji.
  5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-01-22 13:32