Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i odziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Prezydent Miasta Zgierza określił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz (zarządzenie Nr 45/VIII/2019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28.01.2019 r.). Rada Miasta Zgierza określiła kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz (uchwała Nr III/17/2018 Rady Miasta Zgierza z dnia 20 grudnia 2018 r.).

Szczegółowe informacje na stronie BIP
Data publikacji: 2019-01-31 13:55