Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych w szkołach podstawowych


Prezydent Miasta Zgierza określił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz (zarządzenie Nr 55/VIII/2019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.01.2019 r.) Rada Miasta Zgierza określiła kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz(uchwała Nr XXX/370/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31.01.2017 r.).

Data publikacji: 2019-02-01 12:25