Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 stycznia 2019 r. Sygn. akt WOOŚ.420.38.2018.DKr.31


Dot. sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie oczyszczalni ścieków w Zgierzu.

Treść ogłoszenia (plik pdf.)
Data publikacji: 2019-02-07 13:14