Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej RMZ


W dniu 27 marca br., o godz. 16:15, w pok. 109 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, za rok 2018.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 i realizacji Programu Wspierania Rodziny za rok 2018.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za 2018 r.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał dekretowanych do Komisji.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 9. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-03-08 12:44