Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 07.03.2019 r. Sygn. akt SKO.4170.22.2019


Dot wydania w dniu 7 marca 2018r. decyzji nr SKO. 4170.22.2019 orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzję Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 4 stycznia 2019r. nr OR.6220.18.36.2017 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Proboszczowice" w Zgierzu na działkach nr ewid. 1, 2 i 62 w obrębie 138.

Treść ogłoszenia (plik pdf.)
Data publikacji: 2019-03-12 13:14