Posiedzenie Komisji Inicjatyw Gospodarczych RMZ


W dniu 21 marca br., o godz. 16:15, w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
  4. Informacja na temat funkcjonowania Parku Przemysłowego Boruta na terenie miasta Zgierza.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych do Komisji.
  6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  8. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-03-13 12:12