Posiedzenie Komisji Inicjatyw Gospodarczych RMZ


W dniu 15 kwietnia br.I część posiedzenia, o godz. 15:00, w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza, w dniu 18 kwietnia br. II część posiedzenia, o godz. 16:15 w sali 110 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Proponowany porządek obrad:

I część posiedzenia - 15 kwietnia 2019 roku

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Omówienie problemów współpracy przedsiębiorstw z Parku Przemysłowego Boruta ze Spółką „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. Z o.o. w Zgierzu. –  temat omawiany wspólnie z Komisją Rewizyjną RMZ.

II część posiedzenia - 18 kwietnia 2019 roku

  1. Informacja nt. realizacji inwestycji oraz remontów na terenie miasta Zgierza planowanych w 2019 roku.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych do Komisji.
  3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-04-09 15:04