Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ


W dniu 20 marca br., o godz. 16:15, w Miejskim Ośrodku Kultury (ul. Mielczarskiego 1) odbędzie się posiedzenie Komisji

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Działalność instytucji kultury na terenie miasta Zgierza – Miejski Ośrodek Kultury.
  4. Finansowanie działalności klubów i stowarzyszeń sportowych na terenie miasta Zgierza.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych do Komisji.
  6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  8. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-03-13 12:23