Posiedzenie Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu


W dniu 9 kwietnia br., o godz. 18:00, w siedzibie Rady Osiedla ul. Parzęczewska 38 odbędzie się posiedzenie Rady

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski mieszkańców.
  4. Omówienie inicjatywy sprzątania osiedla z okazji pierwszego dnia wiosny ”#TrashChallenge czyli Sprzątanie Osiedla”.
  5. Dyskusja na temat funkcjonowania placówek oświatowych na terenie osiedla.
  6. Sprawozdanie z prac zarządu w okresie między posiedzeniami.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  9. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-04-05 14:55